Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170846

Dato: 15.12.2020

Vaksinasjon må være fivillig.