Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 832355

Dato: 14.12.2020

Dette kan føre til sviktende tillit til helsevesenet og skolemedisin. Plikt fra ens egen lege, vil kunne oppfattes som tvang.