Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 861347

Dato: 14.12.2020

ønsker ikke at fastlege skal ha vaksinasjonplikt i følge sin pasientliste