Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 237650

Dato: 11.12.2020

Jeg motsetter meg forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram- vaksinasjon mot covid 19.