Høringssvar fra Henrik Sletten

Dato: 15.12.2020

Min kropp mitt valg. Staten har ikke rett til å kreve at individet skal ta en vaksine, ei heller støtte reduksjon i min frihet til bevegelse og omgang med medmennesker som følge av manglende vaksinering, altså i praksis det samme som tvang. Dersom staten ønsker å innføre endring i vaksinasjonsprogrammet må det ikke være i tvist med grunnloven og spesifiseres at vaksinasjon er frivillig og uten konsekvens ved å ikke samtykke.