Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 488233

Dato: 14.12.2020

Jeg er sterkt imot at vaksine skal kunne tvinges på noen.