Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101544

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker ikke at fastleger skal være pliktige til å verken pålegge eller påse at deres pasienter tar Covid- 19 vaksinen. Etter min mening,skal og må hver enkelt selv etterspør vaksine,uten at fastleger skal ha noe som helst ansvar vedrørende dette. Jeg er mot endring av gjeldene ordning.