Høringssvar fra Inger Sverresen

Dato: 14.12.2020

Jeg svarer NEI til at fastlegen skal ha vaksinePLIKT.

Vi skal ikke ha en diktaturstat i Norge. Dette må være frivillig og ikke en pålagt PLIKT.