Høringssvar fra Ingjerd Bråthen

Dato: 13.12.2020

Jeg motsetter meg tvang over befolkningen. Det bryter med grunnloven