Høringssvar fra Siri Mette Henriksen

Dato: 15.12.2020

Som norsk borger og pasient ønsker jeg ikke å pålegge min fastlege å spore meg opp for å tilby meg den eksperimentelle og lite utprøvde vaksinen som er bestilt til bruk i Norge i nærmeste framtid.

Jeg ønsker at min fastlege skal fortsette å praktisere medisin i tråd med den ed hun/han har avlagt. Siden vaksinen ennå ikke er godkjent av andre enn produsenten selv samt et ukjent sett rådgivere, og det er reist vitenskapelig tvil både om testmetoder og om det generelle grunnlaget for å drive fram vaksiner i et så forrykende tempo, vil det være uansvarlig av meg å kreve at min lege skal gå god for den eller pålegges å injisere den i meg.

Jeg tror min fastlege vet at det finnes alternative, minst like gode, om ikke bedre råd mot covidsykdom enn denne vaksinen, til en definitivt lavere pris og uten alvorlige bivirkninger.

Jeg vil rett ut sagt miste tilliten til min fastlege om han/hun blir påtvunget plikt til eksperimentell vaksinering og dermed utsetter meg for helserisiko ingen tar ansvar for.

Jeg vil oppfordre landets folkevalgte til å spille med åpne kort og ærlig si at dette er et eksperiment og at det kun er en oppfordring og helt frivillig.

Jeg fraråder sterkt endringen slik den er foreslått i høringsutkastet.