Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124117

Dato: 15.12.2020

Jeg godtar ikke dette!