Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 720434

Dato: 14.12.2020

Hei.

Jeg vil gjerne få komme med et innspill til endringen.

Den virker å være midlertidig, og burde da hatt en sluttdato.

Den må også sikres mot å kunne brukes politisk i nåtid, og av fremtidens "feil ledere".

Slik jeg forstår forslaget, så innebærer dette også en instruks om tvangs vaksinering, hvis politisk ønskelig. Feks. at alle fastleger kan bli tvangsvaksinert. En må sikre kapasitet hvis da disse sier opp sin stilling.