Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 807392

Dato: 14.12.2020

Mennesker må selv få velge hva de vil ha inn i kroppen sin. Et påbud om å ta en vaksine som er så lite utprøvd hører ingen steder hjemme.