Høringssvar fra Heidi Zerche

Dato: 15.12.2020

Høringsfristene er alt for korte. Denne vaksinen kan ha store konsekvenser for befolkningen. Å pålegge leger dette er drøyt. Leger vet bedre enn de fleste om medikamenter. Dette er uetisk. Nei, dette her er ikke bra. Så mitt svar er nei.