Høringssvar fra Frank Halvorsen

Dato: 15.12.2020

Vaksinen bør ikke være tvang, men frivillig. En vet ingenting om senvirkninger av denne.