Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 157745

Dato: 15.12.2020

Jeg er for full valgfrihet, og taushetsplikt angående helse og vaksine.