Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 425320

Dato: 14.12.2020

NEI til vaksineprogrammet

NEI til at fastleger skal honoreres for dette.

NEI til at fastleger som pga økpnomisk vinning, i større grad vil påtvinge sine pasienter en eksperimentiell vaksine. Slik bør ikke foretas. Det bør i det minste være tilstrekkelig forskning på bivirkninger, samt GARANTI fra vaksine-produsenten om at erstatning vil bli gitt ved bivirkninger og varige men, før den evt hadde vært FRIVILLIG å ta, uten påvirkning fra leger, eller andre instanser.