Høringssvar fra Rita Engh Sormul

Dato: 15.12.2020

For kort høringsfrist

Normal høringsfrist i høringssaker er 3 uker. Denne høringsfristen er 5 dager, I praksis 3 virkedager fordi helg faller imellom.

Kan det virkelig være nødvendig med en så kort svarfrist?

Lovpålegge fastlegene
Det å lovpålegge leger en plikt til å identifisere egne pasienter og oppfordre dem til å la seg vaksinere med en dårlig testet vaksine strider mot flere grunnleggende lege-etiske regler.

De nye vaksinene mot Covid-19 må betegnes som eksperimentelle.

Det er foreløpig lite kunnskap om hvordan de nye vaksinene virker i forhold til effekt, i hvilken grad de hindrer smitte, og hva slags bivirkninger man kan forvente, på kort og lang tid. Disse vaksinene representerer en helt ny genteknologisk plattform som aldri tidligere har vært prøvd ut på mennesker i en større skala.