Høringssvar fra Birte Arvidsson

Dato: 15.12.2020

Jeg er for full valgfrihet og taushetsplikt når det gjelder vaksinen