Høringssvar fra Inger Lise Dale

Dato: 14.12.2020

Jeg er imot at leger skal pålegges å tilby vaksine til sine pasienter. Det kan føre til mistillit mellom lege og pasient siden legen er autoritetspersonen og pasienten er i et avhengighetsforhold til legen. Det kan oppleves som press fra legens side overfor pasienten som føler seg presset til å motta en vaksine de ikke ønsker/trenger.