Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 780487

Dato: 14.12.2020

Jeg er for full valgfrihet og taushetsplikt angående helse og vaksine.