Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133848

Dato: 15.12.2020

Som individ med gitte rettigheter (menneskerettigheter) vil jeg ha meg frabedt overstyring fra offentlig hold - i saker der jeg selv vet best.
Med begrepet "der jeg selv vet best" mener jeg: saker der jeg selv vet hva som er best for meg som enkeltmenneske.
Jeg er ikke en "eiendom" som kan skaltes og valtes med. Jeg tilhører meg selv - og utelukkende meg selv - og jeg har ansvar for meg selv - og utelukkende meg selv i spørsmål som gjelder min helse. Staten kan gjerne tilby meg, som enkeltmenneske, tjenester - men har ingen rett til - eller plikt til - ta i fra meg mine individuelle rettigheter ved å tvinge meg til gitte helsetjenester - enten det gjelder medisinering - eller vaksinering.
Dette siste gjelder spesielt ikke vaksiner som ikke er testet ut til det ytterste - over en periode på minst syv til ti år. Så lenge det fins den minste grunn til å mistenke den minste bivirkning av slike vaksiner - og produsentene krever seg ansvarsfrie fra slike bivirkning, ref, svineinfluensa, fugleinfluensa og nå Covid-19, må staten stille seg på min side som enkeltmenneske - og kan ikke kreve at jeg skal la meg utsette for potensielle farer.
Det vil si: Så lenge det ikke er BEVIST at det ikke er noen som helst fare - kan ikke staten kreve at jeg tar imot slike medisiner.
Jeg har, som forelder, også retten til å nekte mine barn å ta imot slike vaksiner/medisiner.

Vennlig hilsen
Lars-Toralf Storstrand