Høringssvar fra Gøril Irgens

Dato: 15.12.2020

  1. Er totalt uenig i at legene skal stå som ansvarlig for at deres pasientgruppe skal vaksineres. I det hele tatt at noen skal påvirke/utøve overgrep mot befolkningen. Det må være et personlig valg. Vaksinene som nå er på trappene er tilvirket iløpet av svært kort tid og med ny teknologi. Dette bør enhver ta stilling til med tanke på om de vil utsette seg selv, sine barn og evt framtidig avkom for. Covid-19 er i utgangspunktet ikke farlig for folk flest. Sett opp mot dette, hvorfor skal man utsette seg for noe eksperimentelt og potensielt få farlige, ureverserbare bivirkninger.
  2. Farmasi industrien tar ikke ansvar for bivirkninger. Bare det burde gjøre politikerne betenkt i forhold til hva de vil utsette befolkningen sin for. Kan de virkelig leve med et scenario der flere blir alvorlig syk av bivirkningene? Verden er såpass kynisk og grådig at det kan de nok!