Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 530205

Dato: 14.12.2020

NEI takk. Dette stemmer jeg imot.