Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 671147

Dato: 11.12.2020

Hvordan garantere langtids virkninger uten forskning?

Det er helt feil å pålegge leger vaksinasjonsplikt for haste-vaksine som i tillegg har varig gen-modifisering og skader på noen i test gruppene.

Hvis det blir nye skader som for svine influensa, vil det kunne gå utover den etablerte tillit til myndigheter som landet har i dag.