Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128127

Dato: 15.12.2020

På denne måten prøver dere og tvinge folk til å ta vaksinen, selv om dere har sagt at den skal være frivillig. Nei fastlegene skal ikke ha plikt til å vaksinere sine pasienter.

Dette er noe av den verste overstyringa som er gjort etter krigen og skal ikke forkomme i et demokrati !!