Høringssvar fra Erik Hjort

Dato: 14.12.2020

  1. Nei, jeg synes ikke at dette forslaget bør vedtas. Fastleger bør ikke pålegges plikter i tråd med dette forslaget.