Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 127624

Dato: 15.12.2020

Det jeg har sett hos fastleger er et stort arbeidspress og tenker derfor at en ytterligere mende vil være uheldig. I tillegg er det en stor skepsis til mulige bivirkninger ang. denne vaksine og å presse fastleger og pasienter er derfor ikke ønskelig. Jeg vil med dette tydeliggjøre at det derfor overhodet ikke er ønskelig at fastleger skal påtvinges vaksinasjonsprogram ift. Covid-19