Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 285836

Dato: 13.12.2020

Stemmer mot forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19 Velger selv hva jeg skal tillate injisert i min kropp.Skal ikke testes chippes eller vaksineres.