Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105430

Dato: 14.12.2020

Ettersom fastlegen har taushetsplikt ovenfor sine pasienter blir det etisk uforsvarlig å pålegge denne oppgaven på fastlegene.