Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 523268

Dato: 14.12.2020

Jeg er i mot dette .