Høringssvar fra Dr Beblessed

Dato: 15.12.2020

Nei til plikt for fastlegene om å påtvinge vaksiner til sine pasienter. Dette er brudd på menneskerettighetene. Det skal være fritt vaksinevalg for den enkelte person, selvbestemmelsesrett og rett til å bestemme over egen kropp.

Hilsen lege