Høringssvar fra Roger Sjøstedt

Dato: 14.12.2020

Hei!

Uklokt å umyndiggjøre leger ved å innføre plikt.

Leger skal vurdere hver enkelt pasient ut fra et helhetlig perspektiv. De har en vitenskapelig basert utdanning som gir dem tyngden til å ta rette avgjørelsen til den pasienten det gjelder.

At den Norske stat har brukt betydelig midler i innkjøp av coronavaksiner bør ikke være en faktor i en leges vurdering av en pasient, ei heller politiske føringer.

Mvh

Roger Sjøstedt