Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110246

Dato: 14.12.2020

Vaksinering må være frivillig.