Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 355324

Dato: 14.12.2020

Selv om media og politikere for øyeblikket bagatelliserer problemet og til og med tåpelig etterlyser en ny type vaksine for å gå tilbake til normalitet, er denne vaksinasjonen problematisk når det gjelder helse, moral og etikk, men også når det gjelder genetisk skade.

Den nye vaksinen er hasteutviklet og basert på en helt ny teknologi. Det er omstridt i faglige miljøer om vaksinen kan ha alvorlige langtidsvirkninger eller ikke. Alvorlige langtidsvirkninger kan ikke utelukkes, noe hver enkelt pasient må få tydelig informasjon om i forbindelse med sitt valg om ta vaksinen eller ikke.

Jeg synes det er kritikkverdig å pålegge helsepersonell å gi mennesker denne skadelige vaksinen. At dere som liksom skal ta vare på folkets helse, i det hele tatt kan foreslå vaksinering med en vaksine som har vist seg å forandre menneskets DNA og samtidig har vist seg å gi mennesker alvorlige skader eller/og død - er over min forstand…

Jeg gjør i tillegg oppmerksom på at Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice har den 29. november 2020 - forbudt alle typer vaksiner, inkludert Covid-19 vaksinen. De som utfører vaksinering får fengselsstraff for brudd på menneskerettigheter.

Hele vårt helsevesen er basert på to hovedprinsipper:

Frivillighet og ansvar for egen helse.