Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 176628

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker at vaksinering mot covid-19 skal være frivillig.