Høringssvar fra Stian Drange

Dato: 14.12.2020

I forbindelse med denne høringen vil jeg bare protestere mot den korte høringsfristen, 3 virkedager, 5 dager med helg imellom, som gjør at relevante høringsinstanser ikke får med seg selve høringen eller ikke har kapasitet til å utforming et solig høringssvar.

Jeg ber derfor om at høringsfristen utsettes og forlenges med minimum 2 uker slik at berørte parter, instanser og høringsinstanser får tid til både å innhente svar fra sine medlemmer og utforme et legitimt og solid svar.

Ved forrige korte høringsfrist, som er tilknyttet denne saken, høringen om endring av gentkenologiloven, ble høringsfristen satt tilsvarende kort, og relevatne høringsinstanser ble ikke invitert med på høringen.