Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 642219

Dato: 14.12.2020

Vaksineplikt for fastleger virker prematurt og uten grunnlag gitt faktisk Coronamortalitet og sett i forhold til dødlighet av andre sykfommer der slik plikt aldri har vært diskutert. Med 44 vaksiner under utvikling i 16 land vet vi intet om langtidsvirkninger av nRNA vaksiner som aldri tidligere er benyttet på mennesket