Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125129

Dato: 15.12.2020

Vaksinene er ikke testet godt nok. Det finnes fremdeles gode grunner , ikke minst etiske, å ikke starte med mrna vaksineringen. En nødstillatese/ hastegodkjenning går ikke overens med menneskerettighetene, i tillegg hvem er ansvarlig for senskader? Det er ingen langtidsstudier tatt og i de fleste landene har farmaindustrien prøvd å frasier ansvaret sitt i forhold til erstatning. Hvorfor? Alle burde tenke om det!

Nei takk. Vanlig og utprøvd og godkjent vaksinering er en revolusjon, men den nye typen, om det er en vektor- eller mrna- vaksinering er ikke testet godt nok. Håper alle husker contaganmiddelet som var ikke tester godt nok, men kom på markedet allikevel.