Høringssvar fra Kjell

Dato: 13.12.2020

Jeg mener det burde være pliktig for legene å informere om at det er fare for også ukjente, og potensielt alvorlige bivirkninger som mange har advart mot og omtalt de som høyst eksperimentelle, og at det finnes trygge, billige og effektive medisiner som heller kan brukes ved evt sykdom. De burde og være pliktig til å informere at det er frivillig å ta disse vakksinene, og de burde være pliktig til å fraråde disse vakksinene.