Høringssvar fra Arnemolvik@gmail.com

Dato: 13.12.2020

Slik kort høringsfrist KNUSER all tillit mellom regjeringen og befolkningen! Dette er utrulling av en vaksine som er ALT for lite utprøvet, og som kan skade og skape irreversible endringer i det menneskelige genmateriale og potensielt gi dramatiske og ukjente helseeffekter, samt død. UTRULLINGEN MÅ STOPPE NÅ! Legeeden og tilliten mellom fastlege og pasient tilsier at fastlegene MÅ VÆRE FRITATT ALL DELTAKELSE! Den økonomiske gevinsten ved denne vaksinen er åpenbar! Den helsemessige gevinsten er umulig å se!

Med sterkt ønske om åpne og ærlige relasjoner.