Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 144144

Dato: 12.12.2020

Bifalles ikke. Det bør være frivillig til og med for fastleger om å være med på dette. Ikke en plikt.