Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 167737

Dato: 15.12.2020

Vaksinering må være frivillig