Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 989310

Dato: 14.12.2020

Jeg er imot at det skal innføres en plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19