Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 223182

Dato: 12.12.2020

Å tvinge folk til vaksinering er mot grunnprinsippet om individuell frihet nedfelt i grunnloven.

Denen lovendringen bør derfor kreve flertall tilsvarende ne endring i grunnloven og den bør også i klartekst si at man ikke anser norske borgere som frie, men som slaver av dte til en hver tid indirekte folkevalgte styret og de som sponser dem.

Eller for å si det på en annen måte "farvel demokrati"

"Make orwell fiction again!"