Høringssvar fra Jon Erik Giæver

Dato: 12.12.2020

Fastleger må ikke presses til å være en forlenget salgsarm for vaksiner som, potensiellt kan gi skade, og for økonomisk vinning for industrien som produserer de. En indistri med særs dårlig vandel.

Det bør likeledes ikke skapes press mot folk om å ta en vaksine, om det ansees å være for et større gode eller ei, så er kroppen ukrenkelig i den form at en ikke kan kreve at folk injiserer noe som helst kjemisk utviklet av menn i hvite frakker. Og i nåværende tid, et produkt som er hasteutviklet, og ikke testet mot relevant placebo (saltvann). Ergo kjenner en ikke de virkelige effektene, hverken i positiv eller spesiellt negativ forstand.