Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 987441

Dato: 14.12.2020

Høringssvar til forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19.

Undertegnede ber om at høringsfristen utsettes og forlenges, slik at viktige aktører i ulike fagmiljøer kan få tilstrekkelig tid til å komme med viktige og grundige innspill.

Det er både overraskende og forskrekkende hvor stor risikovillighet våre politikere og helsemyndigheter viser ved å ønske å endre genteknologiloven på et meget usikkert og svakt grunnlag.

I tillegg påføres legene et urimelig ansvar - og spesielt de legene som ikke har tillit til en hurtigutviklet og eksperimentell vaksine.

Jeg ber dermed at høringsfristen utsettes, samt at effektiviteten og virkemåten av covid-19 - vaksine formidles alle mennesker på en NØYTRAL og SANNVERDIG måte.

Dvs at vaksinen er eksperimentell, og grunnet genteknologien som brukes i vaksinen, kan vaksinen ha ukjente biologiske og genetiske bivirkninger.

Jeg ber også om at formuleringen i ev. endringen endres til følgende: "... innføre en MULIGHET for fastlegene til å bidra til at egne pasienter FÅR TILBUD OM Å BLI vaksinert mot covid-19".