Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 717203

Dato: 14.12.2020

Nei. Fastlege skal ikke ha plikt til å vakdinere.