Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 981485

Dato: 14.12.2020

Det skal være opp til hver enkelt, med eller uten underliggende sykdommer, om en vil la seg vaksinere mot dette viruset.