Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 146833

Dato: 15.12.2020

Høringsnotatet om COVID-vaksinasjon som ble sendt ut for få dager siden med en svært kort høringsfrist, dette bekymrer hos meg ettersom dette er en svært alvorlig sak. Saken slik jeg ser det er en massevaksinering av en vaksine med ny teknologi som er utviklet i et svært høyt tempo, der de farmasøytiske selskapene har sikret seg jurdisk mot saksmål. Dette bidrar ikke til å skape tillitt, og kan tolkes til at risikoen er stor. Det er svært viktig at det skapes troverdighet til at denne vaksinen fungerer som den skal. Mange fagfolk har uttalt seg om at det finnes alvorlige innvendinger. Dette hører vi nesten ikke om. Hvorfor blir ikke dette debatert mer åpent?

De farmasøytiske selskapene og vaksine industrien har velger å legge fram sine resultater i form av en pressemelding. En pressemelding er ikke objektiv. Hvorfor er det ikke lagt fram testresultater som følger den vitenskaplige standard, feks i form av en vitenskaplig artikkel som diskuterer objektivt?

Det er vanskelig å få tillit til at denne vaksinen fungerer som den skal, og at den er med på å bedre situasjonen. Jeg er overholdet ingen vaksinemotstander, men jeg ønsker mer informasjon rundt denne vaksine-prosessen. Måten denne informasjonskampanjen har blitt håndtert på har heller skapt bekymring hos meg. Med dette ønsker jeg at denne forskriften avvises, slik den er formulert nå.